Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi Đ

02 tháng 11 2022 11:49

câu hỏi

giải bài toán 2+2^2+2^3+....+2^10


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 11 2022 11:50

Được xác nhận

Xin chào em Bùi Đ Đây là một bài tập thuộc Phần Số Mũ Bài giải chi tiết: Cho A = 2 + 2^2 +2^3 + ... + 2^10 2A= 2^2 + 2^3+2^4+...+2^11 => 2A-A=A = 2^11 -2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(2x-3)-(x-5)=(+2)-(x-1).

3

Được xác nhận