Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghĩa P

30 tháng 8 2022 05:08

câu hỏi

Giải bài tập toán 11 bài 1 trang 28 sách Đại số và giải tích lớp 11 giùm em ạ

alt

20

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

30 tháng 8 2022 05:30

Được xác nhận

Xin chào em Nghĩa P Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

30 tháng 8 2022 05:30

Được xác nhận

Xin chào em Nghĩa P, Đây là một bài tập thuộc Chương Lượng giác Bài giải chi tiết được đính kèm trong ảnh. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận