Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghĩa P

17 tháng 10 2022 03:08

câu hỏi

giải bài 85 sgk toán 8 tập 1 trang 109, chứng minh giúp ạ

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

17 tháng 10 2022 08:40

Được xác nhận

<p>Xin chào Nghĩa P</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>a) Vì E là trung điểm của AB ⇒AE=EB=AB/2</p><p>Vì F là trung điểm của CD ⇒CF=DF=CD/2/</p><p>Ta có: AB = CD = 2AD = 2BC</p><p>⇒&nbsp;AE = EB = BC = CF = FD = DA.</p><p>+ Tứ giác ADFE có AE // DF, AE = DF</p><p>⇒&nbsp;ADFE là hình bình hành.</p><p>Hình bình hành ADFE có ˆDAE=90°</p><p>⇒&nbsp;ADFE là hình chữ nhật.</p><p>Hình chữ nhật ADFE là hình chữ nhật có AE = AD</p><p>⇒&nbsp;ADFE là hình vuông.</p><p>b) Vì AEFD là hình vuông nên ta có:</p><p>AF⊥DE⇒ˆEMF=90° (hai đường chéo vuông góc)</p><p>AED=ˆFED=ˆAEF/2=90°/2=45° (ED là phân giác của ˆAEF )</p><p>ME=MF=DE/2=FA/2</p><p>Tứ giác EBCF có EB // CF, EB = CF nên EBCF là hình bình hành</p><p>Hình bình hành EBCF có ˆEBC=90°</p><p>⇒&nbsp;EBCF là hình chữ nhật.</p><p>Hình chữ nhật EBCF là hình chữ nhật có BE = BC</p><p>⇒&nbsp;EBCF là hình vuông.</p><p>CE⊥BF⇒ˆENF=90° (hai đường chéo vuông góc)</p><p>ˆFEC=ˆBEC=ˆBEF/2=90°/2=45° (EC là phân giác của ˆBEFBEF^ )</p><p>Ta có: ˆMEN=ˆMEF+ˆNEF=45°+45°=90°</p><p>Xét tứ giác MENF có: ˆMEN=ˆEMF=ˆENF=90°</p><p>Suy ra MENF là hình chữ nhật</p><p>Lại có ME = MF nên EMFN là hình vuông.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Nghĩa P

Đây là câu hỏi thuộc toán 8.

Lời giải chi tiết:

a) Vì E là trung điểm của AB ⇒AE=EB=AB/2

Vì F là trung điểm của CD ⇒CF=DF=CD/2/

Ta có: AB = CD = 2AD = 2BC

⇒ AE = EB = BC = CF = FD = DA.

+ Tứ giác ADFE có AE // DF, AE = DF

⇒ ADFE là hình bình hành.

Hình bình hành ADFE có ˆDAE=90°

⇒ ADFE là hình chữ nhật.

Hình chữ nhật ADFE là hình chữ nhật có AE = AD

⇒ ADFE là hình vuông.

b) Vì AEFD là hình vuông nên ta có:

AF⊥DE⇒ˆEMF=90° (hai đường chéo vuông góc)

AED=ˆFED=ˆAEF/2=90°/2=45° (ED là phân giác của ˆAEF )

ME=MF=DE/2=FA/2

Tứ giác EBCF có EB // CF, EB = CF nên EBCF là hình bình hành

Hình bình hành EBCF có ˆEBC=90°

⇒ EBCF là hình chữ nhật.

Hình chữ nhật EBCF là hình chữ nhật có BE = BC

⇒ EBCF là hình vuông.

CE⊥BF⇒ˆENF=90° (hai đường chéo vuông góc)

ˆFEC=ˆBEC=ˆBEF/2=90°/2=45° (EC là phân giác của ˆBEFBEF^ )

Ta có: ˆMEN=ˆMEF+ˆNEF=45°+45°=90°

Xét tứ giác MENF có: ˆMEN=ˆEMF=ˆENF=90°

Suy ra MENF là hình chữ nhật

Lại có ME = MF nên EMFN là hình vuông.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận