Square root
VBT
Calculator
magnet

Lyly L

17 tháng 10 2022 04:27

câu hỏi

giải bài 75 sgk toán 8 tập 1 trang 106 Kiến ơi chỉ

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

17 tháng 10 2022 07:38

Được xác nhận

<p>Xin chào Lyly L.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>+) Xét tam giác ABD có:</p><p>E là trung điểm của AB&nbsp;</p><p>H là trung điểm của AD</p><p>⇒⇒ EH là đường trung bình của tam giác ADB</p><p>⇒EH=BD/2⇒EH=BD/2 (1)</p><p>+) Xét tam giác ABC có:</p><p>E là trung điểm của AB&nbsp;</p><p>F là trung điểm của BC</p><p>⇒⇒ EF là đường trung bình của tam giác ABC</p><p>⇒EF=AC/2⇒EF=AC/2 (2)</p><p>+) Xét tam giác BCD có:</p><p>F là trung điểm của BC</p><p>G là trung điểm của DC</p><p>⇒⇒ FG là đường trung bình của tam giác BCD</p><p>⇒FG=BD/2⇒FG=BD/2 (3)</p><p>+) Xét tam giác CDA có:</p><p>H là trung điểm của AD</p><p>G là trung điểm của DC</p><p>⇒⇒ HG là đường trung bình của tam giác CDA</p><p>⇒HG=AC/2⇒HG=AC/2 (4)</p><p>Ta lại có ABCD là hình chữ nhật nên AC = BD (5)</p><p>Từ (1), (2), (3), (4) và (5) suy ra EF = FG = GH= HE</p><p>⇒⇒ Tứ giác EFGH là hình thoi.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Lyly L.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8.

Lời giải chi tiết:

+) Xét tam giác ABD có:

E là trung điểm của AB 

H là trung điểm của AD

⇒⇒ EH là đường trung bình của tam giác ADB

⇒EH=BD/2⇒EH=BD/2 (1)

+) Xét tam giác ABC có:

E là trung điểm của AB 

F là trung điểm của BC

⇒⇒ EF là đường trung bình của tam giác ABC

⇒EF=AC/2⇒EF=AC/2 (2)

+) Xét tam giác BCD có:

F là trung điểm của BC

G là trung điểm của DC

⇒⇒ FG là đường trung bình của tam giác BCD

⇒FG=BD/2⇒FG=BD/2 (3)

+) Xét tam giác CDA có:

H là trung điểm của AD

G là trung điểm của DC

⇒⇒ HG là đường trung bình của tam giác CDA

⇒HG=AC/2⇒HG=AC/2 (4)

Ta lại có ABCD là hình chữ nhật nên AC = BD (5)

Từ (1), (2), (3), (4) và (5) suy ra EF = FG = GH= HE

⇒⇒ Tứ giác EFGH là hình thoi.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bbfbkhbfogh

6

Lihat jawaban (2)