Square root
VBT
Calculator
magnet

Lyly L

17 tháng 10 2022 04:27

câu hỏi

giải bài 73 sgk toán 8 tập 1 trang 105 giúp em mấy cái hình

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

17 tháng 10 2022 07:32

Được xác nhận

<p>Xin chào Lyly L.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Các tứ giác ở hình 102a, b, c, e là hình thoi.</p><p>– Hình 102a: ABCD là hình thoi vì có AB = BC = CD = DA</p><p>– Hình 102b: EFGH là hình thoi vì:</p><p>EF = GH và EH = FG ⇒ EFGH là hình bình hành</p><p>Lại có EG là tia phân giác của Ê</p><p>⇒ EFGH là hình bình hành.&nbsp;</p><p>- Hình 102c: KINM là hình thoi vì:</p><p>IKMN có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường</p><p>⇒ IKMN là hình bình hành</p><p>Lại có IM ⊥ KN</p><p>⇒ IKMN là hình thoi.</p><p>– Hình 102e: ADBC là hình thoi vì:</p><p>AC = AD = AB (C, B, D cùng thuộc đường tròn tâm A).</p><p>BC = BA = BD (A, C, D cùng thuộc đường tròn tâm B)</p><p>⇒ AC = CB = BD = DA</p><p>⇒ ACBD là hình thoi.</p><p>- Tứ giác trên hình 102d không là hình thoi vì 4 cạnh không bằng nhau.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Lyly L.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8.

Lời giải chi tiết:

Các tứ giác ở hình 102a, b, c, e là hình thoi.

– Hình 102a: ABCD là hình thoi vì có AB = BC = CD = DA

– Hình 102b: EFGH là hình thoi vì:

EF = GH và EH = FG ⇒ EFGH là hình bình hành

Lại có EG là tia phân giác của Ê

⇒ EFGH là hình bình hành. 

- Hình 102c: KINM là hình thoi vì:

IKMN có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

⇒ IKMN là hình bình hành

Lại có IM ⊥ KN

⇒ IKMN là hình thoi.

– Hình 102e: ADBC là hình thoi vì:

AC = AD = AB (C, B, D cùng thuộc đường tròn tâm A).

BC = BA = BD (A, C, D cùng thuộc đường tròn tâm B)

⇒ AC = CB = BD = DA

⇒ ACBD là hình thoi.

- Tứ giác trên hình 102d không là hình thoi vì 4 cạnh không bằng nhau.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận