Square root
VBT
Calculator
magnet

Lyly L

17 tháng 10 2022 04:28

câu hỏi

giải bài 51 trang 96 sgk toán 8 tập 1 mn giải giùm

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

17 tháng 10 2022 05:10

Được xác nhận

<p>Xin chào Lyly L.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8.</p><p>Lời giải chi tiết.</p><p>Dựa vào hình ta thầy tọa độ điểm K(-3;-2)</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Lyly L.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8.

Lời giải chi tiết.

Dựa vào hình ta thầy tọa độ điểm K(-3;-2)

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(2x-3)-(x-5)=(+2)-(x-1).

3

Được xác nhận