Square root
VBT
Calculator
magnet

Lyly L

17 tháng 10 2022 04:28

câu hỏi

giải bài 51 sgk toán 8 tập 1 trang 24 phân tích giúp em đi mn

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

17 tháng 10 2022 04:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Lyly L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Phân tích đa thức thành nhân tử</p><p>Bài giải chi tiết</p><p>a)x<sup>3</sup>-2x<sup>2</sup>+x=x(x<sup>2</sup>-2x+1)=x(x-1)<sup>2</sup></p><p>b)2x<sup>2</sup>+4x+2-2y<sup>2</sup></p><p>=2(x<sup>2</sup>+2x+1)-2y<sup>2</sup></p><p>=2(x+1)<sup>2</sup>-2y<sup>2</sup></p><p>=2[(x+1)<sup>2</sup>-y<sup>2</sup>]</p><p>=2(x-y+1)(x+y+1)</p><p>c)2xy-x<sup>2</sup>-y<sup>2</sup>+16</p><p>=-(x<sup>2</sup>-2xy+y<sup>2</sup>-16)</p><p>=-[(x-y)<sup>2</sup>-4<sup>2</sup>]</p><p>=-(x-y-4)(x-y+4)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Lyly L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài giải chi tiết

a)x3-2x2+x=x(x2-2x+1)=x(x-1)2

b)2x2+4x+2-2y2

=2(x2+2x+1)-2y2

=2(x+1)2-2y2

=2[(x+1)2-y2]

=2(x-y+1)(x+y+1)

c)2xy-x2-y2+16

=-(x2-2xy+y2-16)

=-[(x-y)2-42]

=-(x-y-4)(x-y+4)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hàm số là gì

0

Lihat jawaban (1)