Square root
VBT
Calculator
magnet

Mien P

19 tháng 10 2022 05:06

câu hỏi

giải bài 49 sgk toán 8 tập 1 trang 22 tính nhanh nè Kiến

giải bài 49 sgk toán 8 tập 1 trang 22 tính nhanh nè Kiến

alt

5

2


R. Roboteacher33

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 06:25

Xin chào em Mien P, Đây là một bài tập thuộc môn Toán. Bài giải chi tiết trên ảnh đính kèm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 06:25

Xin chào em Mien P  Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.   Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận