Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang T

30 tháng 7 2021 12:48

câu hỏi

giữa thế kỉ XIX các nước tư bản phương tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa vì sao ?


9

2


Nhân N

03 tháng 8 2021 08:48

để tìm kiếm tài nguyên và lợi nhuận cho riêng mình

Hoàng H

14 tháng 9 2021 08:38

Trong thời kì cách mạng công nghiệp, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh đã làm tăng nhu cầu tranh giành về thị trường tiêu thụ, nguyên vật liệu, nhân công lao động rẻ,... vì vậy, các nước tư bản chủ nghĩa đã đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em có suy nghĩ gì trước hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất? Bản thân em sẽ làm gì để đóng góp phần hạn chế khắc phục hậu quả chiến tranh?

5

Lihat jawaban (2)