Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

05 tháng 11 2019 13:42

câu hỏi

Giữa 2 điểm M,N của đoạn mạch có Hiệu Điện Thế không đổi mắc nối tiếp 2 dây dẫn có điện trở R1 = 15 ôm R2 = 30 ôm . Cường độ dòng điện là 0,6A. a) Tính Hiệu Điện Thế giữa 2 đầu mỗi dây dẫn và giữa 2 điểm M,N? b) Để Cường độ dòng điện trong mạch chỉ còn 0,5A phải mắc thêm 1 dây có điện trở là R3 nối tiếp với 2 dây dẫn trên. Tính R3?


0

1


Trần T

31 tháng 12 2019 13:55

a, 27 v b, 22,5 v(caia này mình nghĩ là r3 phải mắc song song) 😊😊

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết công thức tính điện năng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện?

8

Lihat jawaban (1)