Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc L

20 tháng 12 2019 11:21

câu hỏi

Gen D có khối lượng 540.000 đvC bị đột biến thêm một cặp nucleotit thành gen d. Khối lượng của gen d là A. 540.200 đvC B. 540.300 đvC C. 540.500 đvC D.540.600 đvC


0

1


Quang N

20 tháng 12 2019 11:46

A. 540.200đvc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đột biến gen là gì

1

Lihat jawaban (1)