Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm C

23 tháng 2 2020 09:27

câu hỏi

gen có 3900 lien ket hidro,co hieu so giua nu loai g và các loại nu khác là 10%. tìm số nu trong từng gen


0

1


Lương T

07 tháng 4 2020 11:27

tóm tắt:h=3900lk G-A=10% bài làm theo đề: G-A=10% theo NTBS: G+A=50% =>2G=60% =>G=X=30% =>A=T=50%-30%=20% mà h= 2A+3G <=>h=2×(%A×N) +3(%G×N) <=>3900=2×(0, 2×N) +3×(0, 3×N) =>N =3000nu số Nu mỗi loại A=T=20%×3000=600nu G=X=30%×3000=900nu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một loại gen vó 2400nu.gen này có hiệu giữa nu loại A với 1 loại khác là 720.tính số nu từng loại của gen

5

Lihat jawaban (1)