Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc H

25 tháng 12 2022 14:29

câu hỏi

g) x^(3)−x+3x^(2)y+3xy^(2)+y^(3)−y Mọi người giúp mình với ạ

 g) x^(3)−x+3x^(2)y+3xy^(2)+y^(3)−y

Mọi người giúp mình với ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

28 tháng 12 2022 12:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ngọc H,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>g/ x<sup>3</sup> - x + 3x<sup>2</sup>y + 3xy<sup>2</sup> + y<sup>3</sup> - y</p><p>= (x<sup>3</sup>+ y<sup>3</sup>) - (x+y) + 3xy(x+y)</p><p>= (x+y)(x<sup>2</sup>-xy + y<sup>2</sup>) - (x+y) + 3xy(x+y)</p><p>= (x+y)(x<sup>2</sup>-xy + y<sup>2</sup> - 1 + 3xy)</p><p>= (x+y)(x<sup>2</sup> +2xy + y<sup>2</sup> - 1)</p><p>= (x+y)((x+y)<sup>2</sup> - 1)</p><p>= (x+y)(x+y+1)(x+y-1)</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Ngọc H, 
Bài giải chi tiết:
g/ x3 - x + 3x2y + 3xy2 + y3 - y

= (x3+ y3) - (x+y) + 3xy(x+y)

= (x+y)(x2-xy + y2) - (x+y) + 3xy(x+y)

= (x+y)(x2-xy + y2 - 1 + 3xy)

= (x+y)(x2 +2xy + y2 - 1)

= (x+y)((x+y)2 - 1)

= (x+y)(x+y+1)(x+y-1)


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(-400)-131+31

3

Được xác nhận