Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh N

12 tháng 12 2019 02:30

câu hỏi

Gọi x1 x2 (x1< x2) là hai nghiệm của phương trình √x2 + x +1=√21 |x| .Tính giá trị của biểu thức P=1/x1 -1/x2=?


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

28 tháng 8 2022 08:05

Được xác nhận

Xin chào em Quỳnh N Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1: Mô hình ngôi nhà có kích thước như hình 7 (xem hình bên dưới). Tính thể tích của mô hình ngôi nhà ?

2

Được xác nhận