Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang P

07 tháng 1 2021 09:06

câu hỏi

Gọi S là tổng lập phương tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 3x^2 -(m+2)x+m-1=0 có một nghiệm gấp đôi nghiệm còn lại. Khi đó S bằng:


9

1

Được xác nhận

P. An

07 tháng 1 2021 09:45

Được xác nhận

Đối với bài này cô có gợi ý như sau, ta thấy phương trình đã cho là phương trình bậc hai và một nghiệm gấp đôi nghiệm còn lại => phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Giả sử x2=2x1 Phương trình có hai nghiệm phân biệt thì đenta phải >0, từ đây ta tìm được điều kiện của m ta đặt điêu kiện này là (*) Theo định lí viet ta tính được x1+x2 và x1.x2 theo m sau đó dựa vào x2=2x1 để biến đổi đưa về phương trình theo m. Giải phương trình này ta tìm được m, sau khi tìm được m em nhớ so sánh với điều kiện (*) ở trên để nhận và loại các giá trị của m Đối với các giá trị m được nhận ta lập phương sau đó cộng lại với nhau từ đây ta có S cần tính.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại C. CD là đường cao, DA=9,DB=16. Tính CD,AC,BC

3

Lihat jawaban (1)