Square root
VBT
Calculator
magnet

Vịt N

31 tháng 8 2022 10:19

câu hỏi

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

31 tháng 8 2022 10:20

Được xác nhận

Xin chào em Vịt N, Đây là một bài tập thuộc Chương Tập hợp Bài giải chi tiết: 9 ∈ M Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận