Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

19 tháng 9 2022 10:04

câu hỏi

Gọi A=n^(2)+n+1(n∈N). Chứng tỏ rằng:a) A không chia hết cho 2.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 10:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Vyvy V</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên. Ghi số tự nhiên<br>Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Vyvy V
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên. Ghi số tự nhiên
Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

b) (x+2)(x^(2)−2x+4)−x(x^(2)−2)=15; Bài 5: Tìm x biêt

1

Được xác nhận