Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuy B

31 tháng 12 2022 08:52

câu hỏi

gọi a là tập hợp các số tự nhiên có 8 chữ số khác nhau lấy từ các chữ số 0,1,2,...,9 lấy ngẫu nhiên 1 số thuộc tập a tính xác suất để lấy đc số chia hết cho 25


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 11:18

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần tổ hợp - xác suất Bài giải chi tiết: Không gian mẫu: 9.9.8.7.6.5.4.3 Để 1 số chia hết cho 25 thì hàng chục và hàng đơn vị lần lượt là: 25;50;75 và 00 (00 không thỏa trong bài này vì 2 chữ số khác nhau) Với hai số cuối là 25 và 75, ta có: 2.7.7.6.5.4.3 cách Với hai số cuối là 50, ta có: 1.8.7.6.5.4.3 cách Đáp án:11/324 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm Giới Hạn Lim 4n^2-3/n^3+2n

1