Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

19 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

Gọi A là giá trị trung bình, AA’ là sai số dụng cụ, AA là sai số ngẫu nhiên, AA là sai số tuyệt đối. Sai số tỉ đối của phép đo là


2k+

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 15:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Vật lý 10<br>Bài giải chi tiết: Xem hình dưới</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Vật lý 10
Bài giải chi tiết: Xem hình dưới

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập về nhà-môn Vật lí Câu 1: Một người đo chiều dài một cuốn sách | = 22 ± 1cm. Người thứ hai đo quãng đường từ địa điểm A đến địa điểm B s = 440 ± 1 km. Người nào đo chính xác hơn?

3

Được xác nhận

Một vậy khối lượng 2kg thả rơi tự do từ độ cao 45m so với mặt đất . lấy g= 10m/s². Tính động năng và động lượng của vật sau khi thả rơi 2 dây, vật rơi xuống đất xuyên vào đất 5cm tính lực cản trung bình của đất

1

Lihat jawaban (1)