Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

24 tháng 9 2022 15:45

câu hỏi

Gạch chân lỗi sai trong câu và viết lại câu đúng. 5.What would you do unless you won a lottery?


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 15:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng tìm và sửa lỗi sai.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- What would you do unless you won a lottery?</p><p><strong>=&gt; Lỗi sai: </strong>unless</p><p><strong>=&gt; Sửa lại: </strong>If (Đây là câu điều kiện loại 2, không dùng unless)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng tìm và sửa lỗi sai.

Bài giải chi tiết:

- What would you do unless you won a lottery?

=> Lỗi sai: unless

=> Sửa lại: If (Đây là câu điều kiện loại 2, không dùng unless)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho Mình Hỏi Nha I Love You Chu Gờ Mo Là Gì Vậy Mọi Người Nhỉ?

12

Lihat jawaban (1)