Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngocly D

02 tháng 11 2019 03:49

câu hỏi

gạch chân dưới các từ đồng nghĩa với từ đồng nghĩa thanh bình, trung bình, yên bình, bình lặng, bình tĩnh, bình thường, bình an, bình minh


0

2


Khánh Đ

03 tháng 11 2019 12:49

yên bình

Nguyễn T

03 tháng 11 2019 14:08

các từ cần gạch chân là: thanh bình, yên bình.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm cặp quan hệ từ thích hợp .....nó ốm.....nó vẫn đi học?

0

Lihat jawaban (1)