Square root
VBT
Calculator
magnet

Hưng H

22 tháng 1 2020 07:00

câu hỏi

gà có trước hay trứng có trước


61

83


Roboboy R

27 tháng 2 2020 10:39

trứng

Roboboy R

27 tháng 2 2020 10:39

Lạc loài thật

Roboboy R

27 tháng 2 2020 10:39

́ng ta nói gà, mk nói trứng

Thu T

03 tháng 3 2020 06:08

hello lại gặp nhau rồi

Đỗ H

03 tháng 3 2020 11:04

Trứng có trước

Nguyễn T

04 tháng 3 2020 08:19

trứng

Nguyễn L

09 tháng 2 2020 17:32

Xuân L

06 tháng 3 2020 03:02

Trứng

Trần M

01 tháng 7 2020 02:52

今晚會員的鞡

Kirito K

09 tháng 3 2020 11:34

gà có trước

Phạm N

16 tháng 3 2020 04:16

trứng nhé 😅😅

Nam T

16 tháng 3 2020 14:10

trứng

Ngọc Á

18 tháng 3 2020 14:24

các bạn ơi trứng có trước là đúng. Vì sao các bạn có biết không, vì gà có họ hàng với khủng long, trứng có trước vì trứng gà và trứng khủng long giống nhau các bạn ạ !

Phạm N

13 tháng 4 2020 04:23

trứng là đúng nhưng lập luận sai

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Gấu G

05 tháng 4 2020 13:38

trứng có trước

Nguyễn Y

11 tháng 4 2020 09:20

ngu! tức nhiên là chứng trước rồi!👻👻👻

Vũ N

16 tháng 4 2020 08:51

tiền có trước

Trương T

05 tháng 6 2020 13:10

con ga co truoc

Tố L

11 tháng 6 2020 14:23

Nguyễn T

11 tháng 6 2020 14:43

trứng

Tran H

12 tháng 6 2020 14:00

khung long tien hoa thanh chim vay trung khung long tieb hoa thanh trung ga vay trung co truoc co the cung hoi IQ 5000 ne con doc shac hoai

Le H

20 tháng 6 2020 04:01

con gà

Phước Đ

21 tháng 6 2020 02:40

con gà là đầu tiên sau đó nó mới đẻ ra trứng chứ!

Doletuankhai D

23 tháng 6 2020 12:38

gà có trước

Nguyệt N

24 tháng 6 2020 07:13

gà có trước

Nguyễn A

27 tháng 6 2020 10:10

phải là trứng có trước gà , trứng có trước sau đó nở ra gà rồi gà mới đẻ trứng chứ

Hiếu N

29 tháng 6 2020 04:01

gà trước

Trần M

01 tháng 7 2020 02:52

Trần M

01 tháng 7 2020 02:52

Trần M

01 tháng 7 2020 02:53

V

Trần M

01 tháng 7 2020 02:54

Trần M

01 tháng 7 2020 02:55

V

Arian A

15 tháng 7 2020 14:49

Vụ nổ bigbang có trước

Hân H

17 tháng 8 2020 09:47

Trứng có trước

Bon B

10 tháng 12 2020 12:34

gà mái sao bạn lại hỏi như vậy? ?????√√√√

Nguyen A

28 tháng 12 2020 14:42

lấy gì nở ra con gà

Tống Đ

25 tháng 1 2020 08:29

Mun N

16 tháng 6 2020 22:35

trứng rồi mới nở ra gà

Minh H

12 tháng 3 2020 05:56

thằk bán gà cs trc

Hoàng H

13 tháng 3 2020 09:56

Gà có trước trứng có sau theo các nhà khoa học là như thế

Linh T

15 tháng 3 2020 14:03

Linh T

15 tháng 3 2020 14:07

TRU

Trần D

16 tháng 3 2020 06:50

Mun M

17 tháng 3 2020 02:07

gà có trước trứng

Trần T

17 tháng 3 2020 11:34

gà có trước

Trần L

18 tháng 3 2020 05:39

Monkey J

19 tháng 3 2020 08:36

Xd gbcfhdn06gh TV fjhc

Như Ý

23 tháng 3 2020 02:26

Thuy H

25 tháng 3 2020 02:15

gà 🐓 🐔

Ha L

25 tháng 3 2020 05:04

I don’t no it

Pro P

31 tháng 3 2020 14:40

trung co truoc vi trung co vao thoi co dai

Nguyenanhkhoa N

04 tháng 4 2020 13:29

Trung

Best V

05 tháng 4 2020 08:20

trứng

Đỗ P

05 tháng 4 2020 15:00

Nhân L

11 tháng 4 2020 00:46

khủng long có trước

Nhân L

11 tháng 4 2020 00:52

con🦖 có trước

Ngân V

15 tháng 4 2020 04:36

Huỳnh T

17 tháng 4 2020 04:27

gà đẻ ra trứng, trứng nở ra gà trứng có trước

Huỳnh T

17 tháng 4 2020 04:29

nhưng phải hỏi trứng đó là trứng gì?

Kirito K

18 tháng 4 2020 13:04

trứng

Nood T

20 tháng 4 2020 02:34

Trần P

23 tháng 4 2020 02:22

Dndjd

Bùi T

23 tháng 4 2020 23:43

thì phải hỏi gà thì mới biết

Trần H

26 tháng 4 2020 12:39

🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🍳🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🍳🍳🥚🍳🥚🥚🥚🍳🥚🍳🍳🥚🥚🍳🥚🍳🥚🥚🥚🍳🍳🥚🍳🥚🍳🥚🥚🍳🥚🍳🍳🥚🍳🥚🍳. 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

Trần P

03 tháng 5 2020 02:13

Wasss

Lê T

05 tháng 6 2020 13:45

có trứng thì mới có gà

Kisune Y

05 tháng 6 2020 14:32

Nhưng gà phải ấp trứng thì mới có trứng chứ🤣🤣🤣,bó tay.com

Nguyễn P

10 tháng 6 2020 06:17

có gà thì mới có trứng

Pink P

11 tháng 6 2020 06:10

gà có trước

Khue K

02 tháng 7 2020 12:30

Em mới nhô nhưng không biết gì cả.

Phước Đ

11 tháng 7 2020 13:10

có trứng rồi trứng mới đẻ ra gà, vậy trứng có trước!cho mình xin 🎁

Phước Đ

11 tháng 7 2020 13:12

🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚có trước!

Lưu N

16 tháng 7 2020 08:29

trứng có trước 🥚🥚🥚🥚🥚

Nguyễn H

29 tháng 7 2020 13:45

con g a đã-ccccc

Truongthien T

06 tháng 8 2020 00:58

trứng có trước

Người B

08 tháng 8 2020 15:15

gà🐓🐓🐓

Lan L

16 tháng 8 2020 10:33

Hosimiza I

16 tháng 8 2020 11:30

Nô N

28 tháng 8 2020 09:07

phải hỏi con gà

Đỗ H

29 tháng 8 2020 09:35

trứng có trước vì đó không đâu có nói là trứng gà đâu, ví dụ như trứng khủng long có trước gà

An B

29 tháng 8 2020 14:57

?? chúng cậu nói j vậy

ĐẠI V

03 tháng 9 2020 10:53

trứng có trước

Trần C

03 tháng 9 2020 14:58

Winterchill W

09 tháng 10 2020 09:31

ng.u

Trần C

03 tháng 9 2020 14:58

có gà thì mới có trứng

Winterchill W

09 tháng 10 2020 09:31

n.gu

HANGI R

22 tháng 9 2020 07:16

cái nào có trước đều vậy😂😂

Winterchill W

26 tháng 9 2020 09:48

trứng

Nguyen A

28 tháng 12 2020 14:43

lấy gì đẻ ra cái trưng 🤣

Winterchill W

26 tháng 9 2020 09:53

xóa cái ở đây rồi đăng lên môn tự nhiên và xã hội đi

ThiệnPhước T

07 tháng 12 2020 01:32

Đào H

10 tháng 12 2020 04:52

tất nhiên là gà 🐔

Nguyen A

28 tháng 12 2020 14:43

lấy gì đâu nở ta con gà

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

không có gì tôi muốn miễn phí các môn và Cho tôi thêm nhiều cún👩‍🦰👩‍🦳👩‍🦰👩👱‍♀️🧏‍♀️👩‍⚕️👩‍🎓👩‍🏫👩‍⚖️👩‍🌾👩‍🍳👩‍⚖️👩‍💼👩‍✈️👩‍🎤👩‍🎨🕵️‍♀️👸👸🏾👸🏼🧚‍♀️🧝‍♀️🦹‍♀️👭👭👭👭👭👩🏿‍💻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏾👸🏾👸🏾👸🏾👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻🎅🏿🎅🏿🎅🏿🎅🏿🎅🏿🎅🏿🎅🏿👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻🎅🏿🎅🏿🎅🏿🎅🏿👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻🎅🏿👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻🎅🏿👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻🎅🏿🎅🏿👸🏻👸🏻👸🏻🎅🏿👸🏻🎅🏿🎅🏿🎅🏿👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼🎅🏿👸🏼🎅🏿🎅🏿👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👳🏿‍♂️👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼🎅🏿🎅🏿🎅🏿🎅🏿🎅🏿👰🧙‍♀️🧙‍♀️🧙‍♀️🧙‍♀️👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰

8

Lihat jawaban (4)