Square root
VBT
Calculator
magnet

Châu D

18 tháng 3 2023 14:10

câu hỏi

Góc phụ với góc 32° là góc có số đo là

Góc phụ với góc 32° là góc có số đo là 


2

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣2x^(2)−3x+1=0},B={x∈R∥2x−1∣=1}. Tìm A∖B

2

Được xác nhận