Square root
VBT
Calculator
magnet

Vi V

17 tháng 6 2020 10:16

câu hỏi

góc nội tiếp là gì ?


5

3


Nhi Y

17 tháng 6 2020 13:27

góc nội tiếp là tứ giác có đỉnh nằm trên 1 đường tròn và 2 cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó

Nguyễn Q

21 tháng 6 2020 03:13

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

Lo T

23 tháng 6 2020 09:29

góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và có 2 cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một ca nô xuôi dòng 1km và ngược dòng 1km hết 3,5 phút.Nếu ca nô xuôi dòng 20km và ngược dòng 15km thì hết 1h.Tìm vận tốc của dòng chảy và vận tốc của ca nô

2

Lihat jawaban (1)