Square root
VBT
Calculator
magnet

Hai N

16 tháng 12 2022 04:34

câu hỏi

Góc giữa vecơ a=(-1;1) và vectơ b=(-2;0) có số đo bằng: A.90° B.0° C.135° D.45°

Góc giữa vecơ a=(-1;1) và vectơ b=(-2;0) có số đo bằng: A.90° B.0° C.135° D.45°

alt

8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

17 tháng 12 2022 09:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hai N,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:</p><p>vecto a. vectob = (-1).(-2) + 1.0 = 2</p><p>a.b = √2.2= 2√2</p><p>=&gt; cos(vecto a, vectob) = (vecto a. vectob)/(a.b)</p><p>= 2/ 2√2 = √2/2</p><p>=&gt; góc giữa 2 vecto là 45°</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Hai N, 
Bài giải chi tiết:

vecto a. vectob = (-1).(-2) + 1.0 = 2

a.b = √2.2= 2√2

=> cos(vecto a, vectob) = (vecto a. vectob)/(a.b)

= 2/ 2√2 = √2/2

=> góc giữa 2 vecto là 45°


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Ng N

16 tháng 12 2022 05:39

<p>A</p>

A

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

42

Lihat jawaban (2)