Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

24 tháng 12 2019 13:59

câu hỏi

gốc cây là gì


0

1


Trần L

27 tháng 12 2019 06:52

gốc cây là phần cuối cùng của thân cây

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vì sao người ta cần thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô?

0

Lihat jawaban (2)