Square root
VBT
Calculator
magnet

Tám N

03 tháng 1 2023 13:04

câu hỏi

Fkfhfvkbhyv

Fkfhfvkbhyv

alt

6

1


Vi T

05 tháng 1 2023 10:13

<p>chiều dài mảnh vườn là :</p><p>45: 2/3 = 67,5 m&nbsp;</p><p>diện tích mảnh vườn là :</p><p>45 * 67,5 = 3037,5 m2</p><p>đáp số ; 3037,5 m2</p><p>&nbsp;</p>

chiều dài mảnh vườn là :

45: 2/3 = 67,5 m 

diện tích mảnh vườn là :

45 * 67,5 = 3037,5 m2

đáp số ; 3037,5 m2

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8296+1435=?

4

Lihat jawaban (1)