Square root
VBT
Calculator
magnet

MINH M

05 tháng 12 2022 13:53

câu hỏi

Feo HCl->FeCL2+H2O

Feo HCl->FeCL2+H2O

 


4

1


Thắng T

12 tháng 12 2022 15:41

<p>Fe + 2HCl-&gt; FeCl2+ H2O</p>

Fe + 2HCl-> FeCl2+ H2O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy tìm khối lượng của: 1 mol phân tử NaCl và 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

1

Được xác nhận

Biết 3,36 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200ml dung dịch Ca(OH)2 sản phẩm là CaCO3 và H2O. a. Viết phương trình hóa học b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng c. Tính khối lượng chất kết tủa thu được

4

Lihat jawaban (1)