Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc N

01 tháng 12 2019 12:49

câu hỏi

FeCl3+AgNO3 -->HNO3+NO Ba(NO3) 2+Al2(SO4) 3--> BaSO4 + Al(NO3) 3


4

4


Phạm Q

03 tháng 12 2019 12:31

Sai rồi nha bạn FeCL3+3AgNO3--->3AgCL+FE(NO3)3 còn câu 2 thì hơi khó mình cho bạn đáp án sau

Phạm Q

03 tháng 12 2019 12:35

câu 2 nè 3Ba(NO3)2+AL2(SO4)3----->3BaSO4+2AL(NO3)3

Diệu H

04 tháng 12 2019 14:41

3Ba(NO3)2+Al2(SO4)3--->3BaSO4+2Al(NO3)3

Tài M

14 tháng 12 2020 12:20

No là ko trong tiếng anh phải ko

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 1: Xác định các công thức hóa học cùa các oxit sau: a. Biết khối hượng mol của oxit là 80 g/mol và thành phần %S = 40%. b. Biết thành phần %Fe= 70% và khối lượng mol của oxit là 160g/mol

0

Lihat jawaban (1)