Square root
VBT
Calculator
magnet

Tử V

07 tháng 2 2020 14:26

câu hỏi

Fe3O4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Mng giúp Mik cân bằng phương trình này vs =(((


0

1


Tâm L

08 tháng 2 2020 13:25

Fe3O4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + N3O3 + H2O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính khối lượng của 1,2lít khí cacbonic ở điều kiện tiêu chuẩn

0

Lihat jawaban (1)