Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh Q

05 tháng 11 2019 12:54

câu hỏi

f(-3)


3

2


KaZo G

09 tháng 11 2019 09:02

ngu vừa thôi

Trương T

11 tháng 11 2019 09:59

đề đâu bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x2 và và y = -2 x + 3 a) vẽ đồ thị hàm số b) Xác định tọa độ giao điểm

0

Lihat jawaban (1)