Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

23 tháng 11 2019 14:24

câu hỏi

experience la gi?


1

1


Party G

24 tháng 11 2019 07:56

Nếu là danh từ: kinh nghiệm, sự trải nghiệm. Nếu là động từ: trải qua.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what is 5W?

8

Lihat jawaban (1)