Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:19

câu hỏi

Exercise 9: Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng. 2. The children play football in the back yard at the moment.


14

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 13:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về tìm và sửa lỗi sai.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Lỗi sai: <strong>play =&gt; sửa lại: are playing (at the moment là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn)</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về tìm và sửa lỗi sai.

Bài giải chi tiết:

- Lỗi sai: play => sửa lại: are playing (at the moment là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho Mình Hỏi Nha I Love You Chu Gờ Mo Là Gì Vậy Mọi Người Nhỉ?

12

Lihat jawaban (1)