Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:19

câu hỏi

Exercise 9: Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng. Ti- 3. What does your elder sister doing?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 02:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về thì hiện tại tiếp diễn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>What does your elder sister doing?</strong><br><strong>=&gt; Sửa does thành is</strong></h1><p><strong>Giải thích: Ở thì hiện tại tiếp diễn ta dùng động từ to be làm trợ động từ</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về thì hiện tại tiếp diễn

Bài giải chi tiết:

What does your elder sister doing?
=> Sửa does thành is

Giải thích: Ở thì hiện tại tiếp diễn ta dùng động từ to be làm trợ động từ

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho Mình Hỏi Nha I Love You Chu Gờ Mo Là Gì Vậy Mọi Người Nhỉ?

12

Lihat jawaban (1)