Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:57

câu hỏi

Exercise 3: Rewrite the sentences 2 My mother/dress/making/is/now


7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 09:28

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Huy H</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 8</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>-&gt; <strong>My mother</strong> is <strong>making dress now</strong>.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em</strong></p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn Anh 8

Bài giải chi tiết:

-> My mother is making dress now.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 09:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>My mother is making dress now.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.
Bài giải chi tiết:

My mother is making dress now.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho Mình Hỏi Nha I Love You Chu Gờ Mo Là Gì Vậy Mọi Người Nhỉ?

12

Lihat jawaban (1)