Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy P

04 tháng 11 2022 14:19

câu hỏi

Exercise 2: Give the correct form of the words in brackets 1. Tomorrow I'll have lesson :Maths, Music and (England) _______.

Exercise 2: Give the correct form of the words in brackets 

1. Tomorrow I'll have lesson :Maths, Music and (England) _______.

alt

9

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

06 tháng 11 2022 14:18

Được xác nhận

Xin chào em, Ex 2: Đáp án của em là 1) English 2) singing 3) beautifully Bài giải chi tiết: 1) Cần nghĩa danh từ ám chỉ môn học nên là English 2) cần danh từ, danh từ của sing là singing (gerund) 3) Cần trạng từ sau động từ nên là beautifully Vậy đáp án chi tiết là 1) English 2) singing 3) beautifully Em hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để thầy cô Kiến Robo giúp đỡ nhé Cảm ơn em./.

Đào M

05 tháng 11 2022 07:19

<p>English</p>

English

Đỗ T

05 tháng 11 2022 14:30

<p>English</p>

English

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Where does a doctor work

13

Lihat jawaban (3)