Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:20

câu hỏi

Exercise 15: Reorder the words to have correct sentences. a/new/ yesterday./ 1. bought/cooker/We/ We...


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 02:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về động từ thì quá khứ đơn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>a/new/ yesterday./ 1. bought/cooker/We</strong></h1><p><strong>=&gt; We bought a new cooker yesterday</strong></p><p>Ta chọn wont be vì câu này được chia ở thì tương lai đơn</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về động từ thì quá khứ đơn

Bài giải chi tiết:

a/new/ yesterday./ 1. bought/cooker/We

=> We bought a new cooker yesterday

Ta chọn wont be vì câu này được chia ở thì tương lai đơn

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Do you like English ?

6

Lihat jawaban (12)