Square root
VBT
Calculator
magnet

DenO R

06 tháng 5 2022 08:18

câu hỏi

example of present continuous tense?


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 14:25

Được xác nhận

Xin chào em DenO R Đây là một bài tập thuộc dạng bài chia động từ Bài giải chi tiết: - I am eating dinner at the moment. S + be (am/is/are) + V-ing + O Bây giờ tôi đang ăn tối. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

Tuấn T

09 tháng 5 2022 09:44

- I am eating dinner at the moment. S + be (am/is/are) + V-ing + O Bây giờ tôi đang ăn tối.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Learning English well is very important to get a good job in the future. =>It’s……

7

Được xác nhận