Square root
VBT
Calculator
magnet

Nam N

15 tháng 8 2022 08:27

câu hỏi

Ex6 .Put the word in brackets into the correct forms to compete the sentences 1. After the party , I ......... twenty bottles from various parts of the house yesterday (collexlct)


34

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 10:32

Được xác nhận

Xin chào em Nam N, Đây là một bài tập thuộc dạng bài chia động từ Bài giải chi tiết: 1. After the party , I collected. twenty bottles from various parts of the house yesterday Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

Mkt I

15 tháng 8 2022 08:46

collected

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

can you describe the usage of past tense?

25

Được xác nhận