Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

04 tháng 10 2022 07:41

câu hỏi

Everyone has .. issues during puberty. (attitude)

Everyone has .. issues during puberty. (attitude)

 


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 07:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Nguyễn H</strong>,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 11, Word Form</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Everyone has <strong>attitudinal</strong> issues during puberty. (attitude)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn H,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 11, Word Form

Bài giải chi tiết :

Everyone has attitudinal issues during puberty. (attitude)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what are the characteristics of poetry

15

Lihat jawaban (2)