Square root
VBT
Calculator
magnet

Duy B

19 tháng 11 2019 13:10

câu hỏi

essential ,activities,attraction,cuisine có nghĩa là gì❓


0

1


Lê N

19 tháng 11 2019 14:45

essential : cần thiết attraction : sự thu hút cusine : ẩm thực activities : hoạt động

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

friends/monopoly/enjoy/I/with/phaying/my/?

7

Được xác nhận