Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

20 tháng 10 2022 05:46

câu hỏi

ENGLISH SOUNDS

ENGLISH SOUNDS 
 

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 06:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại.</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>1. A. with (th đọc là /ð/, còn lại th đọc là /θ/)</p><p>2. A. dream (ea đọc là /i:/, còn lại ea đọc là /e/)</p><p>3. D. thin (th đọc là /θ/, còn lại th đọc là /ð/)</p><p>4. A. tries (ie đọc là /aɪ/, còn lại ie đọc là /i:/)</p><p>5. B. tie (ie đọc là /aɪ/, còn lại ie đọc là /i:/)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại.

Bài giải chi tiết: 

1. A. with (th đọc là /ð/, còn lại th đọc là /θ/)

2. A. dream (ea đọc là /i:/, còn lại ea đọc là /e/)

3. D. thin (th đọc là /θ/, còn lại th đọc là /ð/)

4. A. tries (ie đọc là /aɪ/, còn lại ie đọc là /i:/)

5. B. tie (ie đọc là /aɪ/, còn lại ie đọc là /i:/)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho Mình Hỏi Nha I Love You Chu Gờ Mo Là Gì Vậy Mọi Người Nhỉ?

12

Lihat jawaban (1)