Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

20 tháng 10 2022 05:50

câu hỏi

ENGLISH SOUNDS

ENGLISH SOUNDS 
 

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 07:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại.</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>15. B. cavern</p><p>16. C. decided</p><p>17. B. history</p><p>18. D. lips</p><p>19. C. source</p><p>20. C. pleasant</p><p>21. D. sympathy</p><p>22. D. garage</p><p>23. A. classify</p><p>24. B. practising&nbsp;</p><p>25. A. universe</p><p>26. B. comic</p><p>27. D. naked</p><p>28. C. ancient</p><p>29. A. erupt</p><p>30. A. chorus</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại.

Bài giải chi tiết : 

15. B. cavern

16. C. decided

17. B. history

18. D. lips

19. C. source

20. C. pleasant

21. D. sympathy

22. D. garage

23. A. classify

24. B. practising 

25. A. universe

26. B. comic

27. D. naked

28. C. ancient

29. A. erupt

30. A. chorus

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

How many rooms is your house

0

Lihat jawaban (6)