Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

20 tháng 10 2022 05:51

câu hỏi

ENGLISH SOUNDS

ENGLISH SOUNDS 
 

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 12:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại.</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>1. D. widow</p><p>2. A. passed</p><p>3. B. defends</p><p>4. B. believed</p><p>5. A. alien</p><p>6. A. affected</p><p>7. C. realized</p><p>8. D. career</p><p>9. D. coughed</p><p>10. D. aquatic</p><p>11. B. bikes</p><p>12. D. device</p><p>13. C. attended</p><p>14. A. number</p><p>15. B. candied</p><p>16. B. speeds</p><p>17. A. dune</p><p>18. B. pleased</p><p>19. B. knows</p><p>20. B. declared</p><p>21. C. meant</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại.

Bài giải chi tiết : 

1. D. widow

2. A. passed

3. B. defends

4. B. believed

5. A. alien

6. A. affected

7. C. realized

8. D. career

9. D. coughed

10. D. aquatic

11. B. bikes

12. D. device

13. C. attended

14. A. number

15. B. candied

16. B. speeds

17. A. dune

18. B. pleased

19. B. knows

20. B. declared

21. C. meant

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với ạ

5

Được xác nhận