Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

20 tháng 10 2022 05:50

câu hỏi

ENGLISH SOUNDS

ENGLISH SOUNDS

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

21 tháng 10 2022 18:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại.</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>2. A. measure</p><p>3. D. downtown</p><p>4. D. regular</p><p>5. C. question</p><p>11. D. kind</p><p>12. A. measure</p><p>13. D. downtown</p><p>14. D. regular</p><p>15. C. question</p><p>16. A. religion</p><p>17. D. learned</p><p>18. C. underpass</p><p>19. B. suggestion</p><p>20. B. equipment</p><p>21. C. attraction</p><p>22. D. facing</p><p>23. A. versatile&nbsp;</p><p>24. D. minor</p><p>25. D. university</p><p>26. A. satisfied&nbsp;</p><p>27. B. obedient</p><p>28. C. suburban&nbsp;</p><p>29. B. sympathetic</p><p>30. A. happens</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại.

Bài giải chi tiết : 

2. A. measure

3. D. downtown

4. D. regular

5. C. question

11. D. kind

12. A. measure

13. D. downtown

14. D. regular

15. C. question

16. A. religion

17. D. learned

18. C. underpass

19. B. suggestion

20. B. equipment

21. C. attraction

22. D. facing

23. A. versatile 

24. D. minor

25. D. university

26. A. satisfied 

27. B. obedient

28. C. suburban 

29. B. sympathetic

30. A. happens

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

SIMPLE PAST and USED TO

5

Được xác nhận