Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

20 tháng 10 2022 05:51

câu hỏi

ENGLISH SOUNDS

ENGLISH SOUNDS 
 

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 11:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại.</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>22. C. games</p><p>23. A. sacrificed&nbsp;</p><p>24. A. cooks</p><p>25. C. finished</p><p>26. A. misses</p><p>27. C. reminded</p><p>28. C. couple</p><p>29. D. concentrate</p><p>30. D. automobile</p><p>31. B. rival</p><p>32. A. valentine</p><p>33. C. household</p><p>34. B. sergeant</p><p>35. A. obstacle</p><p>36. B. reached</p><p>37. D. volumes&nbsp;</p><p>38. A. species&nbsp;</p><p>39. C. preferred&nbsp;</p><p>40. D. elephant</p><p>41. D. heat</p><p>42. B. infested</p><p>43. B. shoot</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại.

Bài giải chi tiết : 

22. C. games

23. A. sacrificed 

24. A. cooks

25. C. finished

26. A. misses

27. C. reminded

28. C. couple

29. D. concentrate

30. D. automobile

31. B. rival

32. A. valentine

33. C. household

34. B. sergeant

35. A. obstacle

36. B. reached

37. D. volumes 

38. A. species 

39. C. preferred 

40. D. elephant

41. D. heat

42. B. infested

43. B. shoot

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what is burglar

5

Lihat jawaban (1)