Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

04 tháng 12 2019 05:45

câu hỏi

em phải làm sao để đạt được ước mơ của mình


0

1


Trang A

13 tháng 12 2019 12:44

Thì bạn cần phải học thật giỏi vì chỉ có học thì chúng ta mới có kiến thức và khi đã có kiến thức thì chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ của mình thôi😊

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nếu đang đi xe trên đường mà bỗng nhưng gặp đàn vịt thì bạn có dừng xe lại và cho chúng qua hay bạn tông nó luôn ?

9

Lihat jawaban (12)