Square root
VBT
Calculator
magnet

Như T

27 tháng 6 2021 09:13

câu hỏi

em muốn thi Ietls thì nên bắt đầu học từ đâu và rèn luyện như thế nào ạ?


23

1


TuanVo T

29 tháng 6 2021 10:34

Chào em! Trước tiên em cần xác định số điểm mong muốn đạt được đối với bài thi IELTS, sau đó em cần làm bài thử để xác định năng lực của mình so với đề thi và mức điểm mong muốn rồi mới đề ra lộ trình ôn luyện cho bản thân. Chúc em thành công !

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

At the moment, my sister ____ her homework, my brother ____ games. A. is making - is playing B. is doing - is playing C. does - plays D. makes - is

64

Được xác nhận