Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh T

29 tháng 11 2022 16:15

câu hỏi

Em muốn lời giải chi tiết từ n!/(n-1)!+n!/2!(n-2)! Đến hết bài

Em muốn lời giải chi tiết từ n!/(n-1)!+n!/2!(n-2)! Đến hết bài 

 

 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

03 tháng 12 2022 07:47

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Huỳnh T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: D<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Tổ hợp xác suất<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là D<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Huỳnh T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: D

Đây là một bài tập thuộc Chương Tổ hợp xác suất
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là D
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Cho A=[3;+∞),B=[−2;5),C={x∈R:|x|&gt;1}. Tìm d) C_((R))(A∩B)

5

Được xác nhận