Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm M

21 tháng 12 2019 06:23

câu hỏi

Em muốn hỏi là khi nào cần dùng "ing"?


0

4


Trịnh M

07 tháng 6 2020 13:59

Ta có thể thêm ing vào những từ sau: Dislike: không thích Hate: ghét Like: thích Enjoy: tận hưởng Love: yêu Nhưng có thể trong các câu want và like không được thêm “ing” đâu

Ngọc N

25 tháng 12 2019 14:28

ví dụ : read= reading spea= speaking writ= writing nhé

Như Y

26 tháng 12 2019 15:15

khi người ta hỏi bạn đang làm gì mình đang làm gì thì lúc ta trả lời phải thêm đuôi ing

Khang T

27 tháng 12 2019 03:51

trả lời các câu có mẫu câu continuous. Chỉ một hành động đang xảy ra (present continuous) Chỉ một hành động đã xảy ra (past continuous) Chỉ một hành động sẽ xảy ra (future continuous).

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hlep peelop .hãy sắp xếp

21

Lihat jawaban (4)